მსოფლიოში,თვითმავალი საარტილერიო დანადგარების ძირითადი მასა ტრადიციულად იქმნებოდა მუხლუხოებიან შასიზე. მუხლუხოების წყალობით ამ მანქანებს გააჩნიათ მაღალი გამავლობა.მაგრამ ამ მანქანებს აქვთ თავისებური ნაკლიც,რეგიონებში სადაც კარგად არის განვითარებული საგზაო სისტემა,ასევე  «დაბალი ინტენსივობის კონფლიქტების» დროს ... Continue Reading