ტიპი-ძირითადი საბრძოლო ტანკი.მწარმოებელი ქვეყანა-საფრანგეთი. ძირითადი საბრძოლო ტანკი-Leclerc 70-იანი წლების ბოლოს ფრანგი და გერმანელი სპეციალისტები ერთობლივად შეუდგნენ ახალი ტანკის შემუშავებას  (პროგრამები «ნაპოლეონ-1» და КРг-3 ),მაგრამ 1982 წელს ერთობლივი სამუშაოები შეწყდა.მე-3-ე თაობის ტანკის ... Continue Reading