ბუქსირებადი ჰაუბიცა 2А18 Д-30 (რუსეთი) 122-მმ -იანი ბუქსირებადი ჰაუბიცა 2А18 Д-30 განკუთვნილია თავშეფარებულ და ღია ადგილებზე ცოცხალი ძალის,ასევე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის გასანადგურებლად.შეიარაღებაში მიიღეს 60-იანი წლების დასაწყისში.ჰაუბიცა დგას სამსაფეხურიან ლაფეტზე,რომელიც ... Continue Reading