პროექტ 941 Akula ტექნიკურ-პროექტირებისათვის განკარგულება გაიცა 1972 წლის დეკემბერში.მთავარ კონსტრუქტორად დაინიშნა ს.ნ. კოვალოვი წყალქვეშა ხომალდის შექმნა უკავშირდებოდა გამალებულ შეჯიბრებას სამხედრო სფეროში (და არამარტო მასში) რომელიც 70-იან წლებში მიმდინარეობდა საბჭოთა რესპუბლიკასა ... Continue Reading